Reference

Reference 1

Toto je reference 1 - pro firmu kontrola hasících přístrojů. Zajištění kontroly náplně a výměna hasících přístrojů. Kontrola umístění.

Reference 2

Toto je reference 2 - kontrola požárního zabezpečení ve firmě xyz.

client.cookie_bar.text